İLAN

Selçuklu İlçesi, Şeker Murat Mahallesi M28- B15-B-4-D paftasına isabet eden 28515 ada 8 nolu parsel, Selçuk Mahallesi 28787 ada 2 nolu parsel ve 28791 ada 7 nolu parsellerde, S.446 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 23/02/2023 tarih ve 183 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 24/03/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.


Dosyalar

Son Duyurular