İLAN

    Selçuklu İlçesi Kayacık mahallesi 29-S-1, 29-S-2, 29-S-3, 29-S-4 ve 30-S-3 paftalarına isabet eden  0/708, 0/709, 0/710, 0/757 parseller ve 4504 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 4505 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 4510 ada 1, 6 ve 8 nolu parseller, 4511 ada 1 ve 2 parseller, 4512 ada 1 ve 2 nolu parseller, 4513 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller, 4514 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 4515 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller, 4516 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 4517 ada 1 ve 2 nolu parseller, 4518 ada 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller, 4519 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 4522 ada 1 parsel, 4523 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller, 4524 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 4525 ada 1 ve 2 nolu parseller, 4526 ada 1 ve 2 nolu parseller, 4527 ada 1, 2, 3, 5, 9 ve 10 nolu parseller, 4528 ada 1 ve 2 nolu parseller, 4529 ada 1 ve 2 nolu parseller, 4530 ada 1 parsel, 4531 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 4532 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller, 4533 ada 1 ve 2 nolu parseller, 4538 ada 1 ve 2 nolu parseller, 4539 ada 1 parsel, 4540 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller, 4541 ada 1 parsel, 4542 ada 1 parsel, 4543 ada 1 parsel, 4544 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 4545 ada 1 parsel, 4546 ada 1 ve 2 nolu parseller, 4547 ada 1 ve 2 nolu parseller, 4548 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 4549 ada 1 ve 2 nolu parseller, 4550 ada 1 parsel, 4551 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 4552 ada 1 parsel, 4553 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 4554 ada 1 parsel, 4555 ada 1 ve 2 nolu parseller, 4556 ada 1 parsel, 4557 ada 1 ve 2 nolu parseller, 4558 ada 1 parsel, 4559 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller, 4560 ada 1 parsel, 4561 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 4562 ada 1 parsel, 4563 ada 1 parsel, 4564 ada 1 ve 2 nolu parseller, 4565 ada 1 ve 2 nolu parseller, 4566 ada 1 parsel, 4567 ada 1, 2 ,3 ve 4 nolu parseller, 4568 ada 1 parsel, 4569 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller, 4575 ada 1 parsel, 4576 ada 1 parsel, 4577 ada 1 parsel, 22740 ada 12 parsel, 29106 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 29107 ada 1 ve 2 nolu parseller, 29108 ada 1 parsel, 30062 ada 1 parsel, 30079 ada 1 parsel, 30080 ada 1 parsel, 42432 ada 1 parsel, S.437 nolu düzenleme sahası adı altında  3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Selçuklu Belediyesi Encümeninin 23/02/2023 tarih ve 184 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 22/03/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.


Son Duyurular