İLAN 

Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi L28C25C2C, L28C25C3B ve L29D21D4A  paftalarına isabet eden 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 394, 1246, 1247, 1252, 1254 ve 1255 nolu parseller, 44089 ada 1 nolu parsel, 44090 ada 1 nolu parselde S.445  nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması için düzenleme yapılıp, Selçuklu Belediyesi Encümeninin 02/03/2023 tarih ve 194 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında  15/03/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular