SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Selçuklu ilçesi Sille  Mahallesi 25-K-1  pafta 28534 ada 1, 2 ve 3 nolu parselde S.444 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması için düzenleme yapılıp, Selçuklu Belediyesi Encümeninin 02/02/2023 tarih ve 137 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında  02/03/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.


Son Duyurular