SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Selçuklu ilçesi Aşağıpınarbaşı Mahallesi L29D3D  pafta 29863 ada 180, 224  ve 226 nolu parselde S.443  nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması için düzenleme yapılıp, Selçuklu Belediyesi Encümeninin 26/01/2023 tarih ve 118 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında  02/03/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular