Selçuklu ilçesi  Sille  Mahallesi  M28B10A1C  pafta 44870 ada  1, 3 ve 4 nolu parsellerde  S.441 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması için düzenleme yapılıp, Selçuklu Belediyesi Encümeninin 17/11/2022 tarih ve 1365 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında  23/12/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 


Son Duyurular