İLAN

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz Dikilitaş Mahallesi, 27 N I pafta, 21182 ada 1 nolu parsel,21249 ada 1 nolu parsel ve 21257 ada 1 nolu parsellerdeb s.310 Nolu Düzenleme Sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 28/01/2016 tarih ve 199 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 22/04/2016 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular