Selçuklu ilçesi Sızma Fevzi Çakmak Mahallesi 214 ada 16, 19, 20, 21, 22 ve 23 parseller ile 43990 ada 6 nolu parsel, Bağrıkurt Mahallesi 1357 ve 1360 parsellerde S.434 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 08/09/2022 tarih ve 1103 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 09/12/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.


Dosyalar

Son Duyurular