İLAN

Selçuklu ilçesi  Yeniselçuk  Mahallesi 19-J-3  pafta 2926 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 ve 17 nolu parsellerde  S.440 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması için düzenleme yapılıp, Selçuklu Belediyesi Encümeninin 06/10/2022 tarih ve 1189 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında  24/11/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular