Selçuklu İlçesi Sille Mahallesi 18198 ada 2 ve 3 nolu parseller, 18199 ada 1 ve 2 nolu parseller, 18200 ada 1 nolu parsellerde S.435 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 01/09/2022 tarih ve 1048 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 27/10/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 Keyfiyet ilan olunur

 


Son Duyurular