Selçuklu ilçesi Çaltı Mahallesi 789, 809, 812, ve 1368 nolu parseller ile  44140 ada 1 nolu parselde S.436 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 01/09/2022 tarih ve 1049 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında  10/10/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular