Selçuklu ilçesi Sille  Mahallesi 26-J-1  pafta 42348 ada 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 nolu parseller, 42349 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller, 42350 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller de  S.438 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması için düzenleme yapılıp, Selçuklu Belediyesi Encümeninin 18/08/2022 tarih ve 1013 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında  28/09/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular