Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 20-İ-3 pafta, Hocacihan Mahallesi 20-İ-3 paftasına isabet eden 20066 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 20067 ada 1 ve 2 nolu parseller, 20068 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu parseller, 20088 ada 1 nolu parsellerde S.428 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 24/05/2022 tarih ve 592 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 15/08/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.


Dosyalar

Son Duyurular