Konya Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 03.08.2022 tarihinde 4253550 sıra numarası ile Selçuklu Belediye Başkanlığımıza gelen yazıda belirtilen "Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması" hükümlerine göre işletmeciler tarafından gerekli tedbirlerin alınması gerektiği, mevzuata göre gerekli iyileştirmelerin sağlanması gerekliliğinin, ilgili esnaflara tebliğidir.

 

EK1: Konya Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 4253550 sıra numaralı yazısı.

EK2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 4194936 sıra numaralı yazısı.


Dosyalar

Son Duyurular