Selçuklu ilçesi Sille  Mahallesi 25-L-1  pafta 18668 ada 2 parsel ve 18672 ada 5 parselde  S.432 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması için düzenleme yapılıp, Selçuklu Belediyesi Encümeninin 02/06/2022 tarih ve 651 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında  30/06/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.


Son Duyurular