28.07.2022 tarihinde dolacak olan başvuru süresi kesin olup belirtilen süre içerisinde basit konaklama turizm işletmesi belgesi almak için başvuruda bulunmayan konaklama tesisleri faaliyette bulunamaz. Bu konaklama tesislerinin, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından bir ay içerisinde iptal edilir ve faaliyetine son verilir. Hükümlerine yer verilmiştir. Bu nedenle İlçemize bağlı Konaklama tesisi sahiplerinin başvurularını son güne bırakmadan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yapmaları hususunu önemle duyurulur.
 


Dosyalar

Son Duyurular