Selçuklu ilçesi Sille  Mahallesi 24-J-3  paftasına isabet eden 29445 ada 5 parsel  S.431 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması için düzenleme yapılıp, Selçuklu Belediyesi Encümeninin 12/05/2022 tarih ve 529 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında  23/06/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.


Son Duyurular