Selçuklu ilçesi Sille  Mahallesi M29B09B4B  paftasına isabet eden 29435 ada 1 parsel ve 29436 ada 1 parsel S.430 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Selçuklu Belediyesi Encümeninin 21/04/2022 tarih ve 503 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında  15/06/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 


Son Duyurular