SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 Selçuklu İlçesi, Tatköy Mahallesi M28-B-03-D-4-C pafta, 287 ada 1,2,3,4 ve 6 nolu parseller, 288 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 289 ada 1 parsel, 290 ada 1 parsel, 291 ada 1, 2 ve 3 parseller, 292 ada 20,22,23,24 ve 25 parsellerde S.404 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin  31/03/2022 tarih ve 416 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 15/06/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular