Selçuklu ilçesi Hocacihan  Mahallesi M28B14B1D  paftasına isabet eden 42480 ada 3, 4 ve 5 nolu parseller S.429 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Selçuklu Belediyesi Encümeninin 07/04/2022 tarih ve 452 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında  25/05/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.


Son Duyurular