Selçuklu ilçesi Sille  Mahallesi 25-K-1 ve 25-K-4  paftalarına isabet eden 24006  ada 1 nolu parsel S.427 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 10/03/2022 tarih ve 300 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında  20/04/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.


Son Duyurular