Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 22-L-1 pafta, 18173 ada 1 nolu parselde S.422 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 17/02/2022 tarih ve 167 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 21/04/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.


Son Duyurular