Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi L29-D21-A  pafta 30102  ada 10 ve 11 nolu parseller S.426 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 10/03/2022 tarih ve 299  sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında  18/04/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.


Son Duyurular