Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi 23-L-3 ve 23-M-4 paftalarına isabet eden  13559  ada 4 parsel, 13561 ada 10, 15 ve 16 parseller  S.425 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 24/02/2022 tarih ve 189  sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında  01/04/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.


Son Duyurular