Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi 23-L-3 ve 23-M-4 paftalarına isabet eden  13559  ada 4 parsel, 13561 ada 10, 15 ve 16 parseller  S.425 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 24/02/2022 tarih ve 189  sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında  01/04/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.


Son Duyurular

SELÇUKLU BELEDİYESİ İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

SELÇUKLU BELEDİYESİ İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Konya ili Selçuklu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, n
T.C. SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI  SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

T.C. SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Selçuklu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'nde aşağıda belirtilen nitelik ve sayıda personel, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi gereğince tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacaktır.