Selçuklu İlçesi, Dumlupınar 23-M-1 ve 23-M-4 pafta, 13560 ada 21 ve 22 nolu parsellerde S.423 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 20/01/2022 tarih ve 71 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 04/03/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular

SELÇUKLU BELEDİYESİ İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

SELÇUKLU BELEDİYESİ İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Konya ili Selçuklu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, n
T.C. SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI  SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

T.C. SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Selçuklu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'nde aşağıda belirtilen nitelik ve sayıda personel, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi gereğince tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacaktır.