Konya İli, Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesi 43637 ada 7, 14, 15, 16 ve 17 nolu parsellerin tamamı, 43637 ada 6, 8 ve 13 nolu parsellerin ayırma çapı ile ayrılan kısımları, S.399 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 20/01/2022 tarih ve 70 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2.Katında 28/02/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular