Selçuklu İlçesi, Sulutas Mahallesi M28-B-08-A-4-C pafta, 43306 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde S.419 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 06/01/2022 tarih ve 19 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 14/02/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular