Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 190, 191 ve 192 nolu parseller, 15686 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller, 15687 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 nolu parseller, 15694 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller, 15695 ada 1 nolu parsel, 15696 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller, 15697 ada 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller, 15698 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nolu parseller, 15699 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller, 15700 ada 1 nolu parsel, 15701 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu parseller,15702 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 nolu parseller, 15703 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10 ve 11 nolu parseller, 15704 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller, 15705 ada 1 nolu parsel, 15706 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller, 15707 ada 2 nolu parsel, 15708 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 nolu parseller, 15709 ada 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 nolu parseller, 15724 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9 ve 10 nolu parseller, 15725 ada 1 nolu parsel, 15731 ada 1 nolu parsel, 16561 ada 14 nolu parsel, 16563 ada 15 nolu parsel, 16564 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parseller, 16568 ada 1, 2, 5, 6 ve 7 nolu parseller, 20304 ada 1 nolu parsel, 20305 ada 1 nolu parsel, 20306 ada 1 nolu parsel, 20311 ada 3 nolu parsel, 20313 ada 1 nolu parsel, 20314 ada 1 ve 2 nolu parseller, 20316 ada 8 nolu parsel, 20317 ada 10 nolu parsel, 20318 ada 9 nolu parsel, 20319 ada 7 nolu parsel, 20320 ada 5 nolu parsel, 20321 ada 5, 6 ve 7 nolu parseller, 20322 ada 4 ve 5 nolu parseller, 20323 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 20324 ada 7 nolu parsel, 20325 ada 1, 2, 3, 4,6,7 ve 8 nolu parseller, 20578 ada 1 nolu parsel, 20579 ada 1 nolu parsel, 20842 ada 1 nolu parsel, 20843 ada 1 nolu parsel, 23442 ada 7 nolu parsel, 23443 ada 1 nolu parsel, 23444 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 23445 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 23446 ada 1,2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 23447 ada 1 nolu parsel, 23448 ada 14 nolu parsel, 23449 ada 11 nolu parsel, 23450 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller, 23451 ada 4 ve 5 nolu parseller, 23452 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 23453 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 23454 ada 1 nolu parsel, 23455 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 23456 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller, 23457 ada 1,2,3, 8, 9 ve 10 nolu parseller, 23458 ada 1 nolu parsel, 23459 ada 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu parseller, 23460 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 23461 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller, 23462 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parseller, 23463 ada 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nolu parseller, 23464 ada 1 nolu parsel, 23465 ada 1, 2,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nolu parseller, 23466 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 nolu parseller, 23467 ada 1 nolu parsel, 23468 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19 , 20 ve 21 nolu parseller, 23469 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nolu parseller, 23470 ada 1 ve 2 nolu parseller, 23471 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller, 23472 ada 4, 5, 6, 7 ve 9 nolu parseller, 23473 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 23474 ada 1 nolu parsel, 23480 ada 1 nolu parsel, 23482 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu parseller, 23485 ada 2, 3, 4, 5, 6 ve 8 nolu parseller, 23486 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller, 23487 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 23488 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 23489 ada 1 nolu parsel, 23490 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller, 23491 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller, 23492 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 23493 ada 1 nolu parsel, 23494 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller, 23495 ada 1 ve 2 nolu parseller, 23496 ada 1 nolu parsel, 23497 ada 1 nolu parsel, 23498 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 23499 ada 1 ve 2 nolu parseller, 23500 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ve 11 nolu parseller, 23501 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 23502 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 23503 ada 1 ve 2 nolu parseller, 23504 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 23505 ada 1, 2, 3, ve 4 nolu parseller, 23528 ada 1 nolu parsel, 23529 ada 1 nolu parsel, 23530 ada 1 nolu parsel, 23531 ada 1nolu parsel, 23532 ada 1 nolu parsel, 28924 ada 1 nolu parsel, 28925 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nolu parseller, 28992 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 28993 ada 1 nolu parsel, 29148 ada 1 nolu parsel, Sancak Mahallesi 30094 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 30095 ada 7 nolu parsel, 30099 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 30100 ada 1 nolu parselin tamamı, Sancak Mahallesi 30095 ada 5 nolu parselin B ile işaretli kısmının, Sancak Mahallesi 30096 ada 1 nolu parselin B ile işaretli kısmının kısmen bulunduğu S.384 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 25/11/2021 tarih ve 1020 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 03/01/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular