Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi M28B04C2C ve M28B04C3B paftalarına isabet eden  14487 ada 9 ve 10 nolu parseller, 42346 ada 1, 2, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller, 42351 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nolu parseller,  S.416 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 25/11/2021 tarih ve 1017 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında  24/12/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.


Son Duyurular