Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi 26-J-IV Paftasına isabet eden  14540 ada 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nolu parsellerin  S.412 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 11/11/2021 tarih ve 908 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında  24/12/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır


Son Duyurular