İlçemiz Sille Mahallesi 25-L-4 pafta , 15590 ada , 2 nolu parselin bulunduğu bölgede, S.418 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 02/12/2021 tarih ve 1050 sayılı kararı ile onanmıştır.

 Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 17/12/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 Keyfiyet ilan olunur.


Dosyalar

Son Duyurular