Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesi M28-B-09-D-4-D pafta, 43619 ada 1 ve 2 nolu parsellerde S.410 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 07/10/2021 tarih ve 732 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 06/12/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 Keyfiyet ilan olunur.


Dosyalar

Son Duyurular