Selçuklu İlçesi , Yazır Mahallesi 27-L-2 pafta 19347 ada 5, 6 ve 7 nolu parseller, 20203 ada 17 nolu parsel, 22753 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller, 22754 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parseller, 22755 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller, 22811 ada 1 nolu parselin tamamı ile 20205 ada 1 nolu parselin A ile işaretli kısmı S.406 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 25/10/2021 tarih ve 786 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 06/12/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 Keyfiyet ilan olunur.

 


Dosyalar

Son Duyurular