Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesinde 44893 ada 1 nolu parsel, 44894 ada 47, 48, 49, 50 ve 51 nolu parseller, 44896 ada 1 ve 8 nolu parseller, 44897 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu parseller, 44898 ada 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 nolu parseller, 44899 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 nolu parseller, 44900 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nolu parseller, 44901 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nolu parsellerin S.409 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 12/08/2021 tarih ve 520 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri  Belediyemizin 2. katında  01/10/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular