Konya İli, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesinde  ekli haritasında sınırlar içinde kalan, Sille  Mahallesi  M28-B-04-C-3-D ve M28-B-04-C-3-C paftalarına isabet eden 30177 ada 1 ve 2 nolu parseller, 30178 ada 1 ve 2 nolu parseller, 30179 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller, 30180 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller, ekli haritasında gösterilen sınırlar içerisinde kalan  S.407 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 01.07.2021 tarih ve 398 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 23.08.2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular