Konya İli, Selçuklu İlçesi, Yazır  Mahallesinde  ekli haritasında sınırlar içinde kalan, Yazır  Mahallesi  27-L-2 imar paftasına isabet eden 22797 ada 1 nolu parselde ayırma çapı düzenlenerek B ile kısmın düzenlemeye dahil edilmesiyle birlikte 19347 ada 5, 6 ve 7 nolu parseller, 20203 ada 17 nolu parsel, 22753 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller, 22754 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parseller, 22755 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller, 22811 ada 1 nolu  parsel de ekli haritasında gösterilen sınırlar içerisinde kalan  S.406 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 01.07.2021 tarih ve 397 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 23.08.2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular