Konya İli, Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesinde  ekli haritasında sınırlar içinde kalan, Ardıçlı  Mahallesi  279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 395, 396, 397, 398, 399, 617, 653, 654, 1148, 1149, 1249, 1250, 1260 nolu parseller ve ayırma çapı düzenlenen 285 parselde A ile işaretli , 301 parselde C ile işaretli, 302 parselde B ile işaretli, 306 parselde B ile işaretli, 330 parselde B ile işaretli, 1151 parselde B ve C ile işaretli, 1158 parselde B ile işaretli, 1184 parselde A ile şaretli yerlerin ve 42394 ada 3 nolu parsel ve 44094 da 18 nolu parselin ekli haritasında gösterilen sınırlar içerisinde kalan  S.405 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 01.07.2021 tarih ve 396 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 16.07.2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular