Konya İli, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi  14550 ada 2-5-6 parsellerde, S.403 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 01/04/2021 tarih ve 217 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2.Katında 07/07/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.


Son Duyurular