Konya İli, Selçuklu İlçesi, Selçuklu ilçesi Hocacıhan Mahallesinde 18-K-2 paftasına isabet eden ekli haritasında sınırlar içinde kalan, Hocacıhan Mahallesi 4206 , 4207 , 4208 , 4209 , 4210 , 4211 , 4212 , 4213 , 4214 , 4215 , 4216 , 4217 , 4218 , 4219 , 4220 , 4224 , 4225 , 4226 , 4229 , 4230 , 4247 , 5476 , 5477 , 7430 , 7561 ve 7562 nolu parsellerde S.401 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 11.03.2021 tarih ve 162 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 02.07.2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.


Son Duyurular