Konya İli, Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesi 43637 ada 7, 14, 15, 16 ve 17 nolu parsellerin tamamı, 43637 ada 8 ve 13 nolu parsellerin ayırma çapı ile ayrılan kısımları, S.399 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 04/02/2021 tarih ve 47 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2.Katında 18/06/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.


Dosyalar

Son Duyurular