Konya İli, Selçuklu İlçesi, 2 Mahalle  430 (18-K-3) Pafta, 410 ada 37 ve 38 nolu parsellerde, S.402 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 08/04/2021 tarih ve 238 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2.Katında 28/05/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 Keyfiyet ilan olunur.


Dosyalar

Son Duyurular