Konya İli, Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi  2896 nolu parsel, 2897 nolu parsel, 2898 nolu parsel, 2899 nolu parsel, 2900 nolu parsel, 4933 nolu parsel, 4934 nolu parsel, 4935 nolu parsel, 4936 nolu parsel ve 4937 nolu parsellerde, S.398 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 25/02/2021 tarih ve 135 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2.Katında 26/05/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 

 Keyfiyet ilan olunur.


Dosyalar

Son Duyurular