İLAN

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 K 1- 27 K 2- 27 K 3 ve 27 K 4 imar paftalarına isabet eden, Konya Büyükşehir Belediyesinin 19.06.2020 tarih ve 412 sayılı Meclis Kararı ile plan tadilatı yapılan, ekli haritasında görüldüğü gibi düzenleme sınırları içerisinde kalan, tapunun Sille Mahallesi M28-B-2B pafta 6991, 6992, 6993, 6994, 6995, 6996, 6997, 6998, 6999, 7000,7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7007, 7024, 7025, 7026, 7027, 7028, 7029,7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7041, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 7049, 7050, 7051, 7052, 7053, 7054, 7055, 7056, 7057, 7058, 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7064, 7065, 7066, 7067, 7068, 7069, 7070, 7071, 7072, 7073, 7074, 7075, 7076, 7077, 7078, 7079, 7080, 7081, 7082, 7083, 7084, 7085, 7086, 7087, 7088, 7089, 7090, 7091, 7092, 7093, 7094, 7095, 7096 nolu parseller, Sille Mahallesi 26 K 1- 27 K 2- 27 K 3 ve 27 K 4 imar paftalarına isabet eden 15596 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parseller, 15597 ada 3, 4, 5, 6, 7 nolu parseller, 15598 ada 2 nolu parsel, 15599 ada 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 16 ve 17 nolu parseller, 15609 ada 4 nolu parsel, 15626 ada 1 ve 2 nolu parseller, 15946 ada 1 nolu parsel, 16062 ada 1, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 16499 ada 2, 5, 6, 7 ve 10 nolu parseller, 16548 ada 1 ve 2 nolu parseller, 17057 ada 1 nolu parsel, 28567 ada 1 nolu parsel, 28568 ada 1 nolu parsel, 28569 ada 3 nolu parsel, 30153 ada 1 nolu parsellerde S.386 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 24/09/2020 tarih ve 1204 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 19/03/2021 tarihinden itibaren  ikinci defa 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 Keyfiyet ilan olunur.


Dosyalar

Son Duyurular