İLAN

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesinde 108 ada 1 nolu parsel ,109 ada 1 nolu parsel , 116 ada 1  nolu parsel , 101 ada 1 , 2 , 3 ,4 nolu parseller , 102 ada 1 nolu parsel , 103 ada 1  nolu parsel , 104 ada 1 ,2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12  nolu parseller , 105 ada 1 , 2 , 3 , 4  nolu parseller , 106 ada 1 , 2 , 3 , 4 nolu parseller ,107 ada 1  nolu parsel , 110 ada 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 nolu parseller , 111 ada 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 nolu parseller , 112 ada 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 nolu parseller , 113 ada 1 , 2 , 3 , 4  , 5 nolu parseller , 114 ada 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 nolu parseller , 115 ada 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 nolu parseller 117 ada 1 , 2 , 3 , 4 nolu parseller  , 118 ada 1 nolu parsellerde  S.397 nolu düzenleme sahası adı altında 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 31/12/2020 tarih ve 1590 sayılı kararı ile onanmıştır. Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 19/01/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular