İLAN
SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Selçuklu ilçesi Sille Mahallesinde M28B10B4D paftasına isabet eden, Tapunun Sille Mahallesi
18130 ada 4 ve 6 nolu parseller , 18158 ada 2 nolu parsellerde S.388 nolu düzenleme sahası adı
altında altında 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp,
Encümenimizin 10/09/2020 tarih ve 1125 sayılı kararı ile onanmıştır.
Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 28/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya
çıkarılmıştır.
Keyfiyet ilan olunur.


Dosyalar

Son Duyurular

FİKRİN VARSA ADRES BELLİ

FİKRİN VARSA ADRES BELLİ

Bu rehberde, Selçuklu Belediyesi Proje Destek Programı, proje teklif çağrıları için proje hazırlama konusunda genel bilgilere yer verilmiştir.
Hayat Resim Defterine Sığar

Hayat Resim Defterine Sığar

Resim Yarışmasına Katılım Koşulları