İLAN
SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Selçuklu ilçesi Sille Mahallesinde M28B10B4D paftasına isabet eden, Tapunun Sille Mahallesi
18130 ada 4 ve 6 nolu parseller , 18158 ada 2 nolu parsellerde S.388 nolu düzenleme sahası adı
altında altında 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması için düzenleme yapılıp,
Encümenimizin 10/09/2020 tarih ve 1125 sayılı kararı ile onanmıştır.
Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 28/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya
çıkarılmıştır.
Keyfiyet ilan olunur.


Dosyalar

Son Duyurular