Metruk Yapılar İlanı

3194 sayılı İmar Kanunun 39.Maddesinde; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” hükmü getirilmiştir.

İlgili kanun hükmü gereğince malik tespiti yapılamayan, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine ulaşılamayan, posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilemeyen metruk yapılara ait tebliğler Belediyemiz web sayfasında 30 gün süre ile ilana çıkmıştır.                         
Aşağıda listede adresleri ve maliklerin isimleri yer alan metruk yapıların ilgililerine Belediyemizce alınan maili inhidam kararı ile alakalı bilgi ve itiraz talepleri için başvurularını  “İmar ve Şehircilik Müdürlüğü” ne yapmaları, herhangi bir başvurunun ilgililerince yapılmaması halinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39.Maddesi gereğince metruk yapılar hakkında Belediyemizce işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

Yapı Sahibinin Maili inhidam durumundaki yapının  İlan Süresi Açıklama
T.C Kimlik No
Vergi No
Adı Soyadı Ada Parsel Mahalle Cadde/Sokak Kapı No Başlangıç Bitiş
22******46 ÇAKINOĞULLARI NAKLİYE GIDA YEMCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 20873 6 Yazır  Şehit Kamil Büyükbardakçı 1 04.10.2019 04.11.2019 Tehlikenin İzalesi Kararı
36*******64 AHMET  YALÇIN 20873 6 Yazır  Şehit Kamil Büyükbardakçı 1 04.10.2019 04.11.2019 Tehlikenin İzalesi Kararı
36*******20 MUSTAFA  DEDEOĞLU 20873 6 Yazır  Şehit Kamil Büyükbardakçı 1 04.10.2019 04.11.2019 Tehlikenin İzalesi Kararı
45*******46 HÜSEYİN  YAĞCILAR 20873 6 Yazır  Şehit Kamil Büyükbardakçı 1 04.10.2019 04.11.2019 Tehlikenin İzalesi Kararı
57*******06 MEHMET ALİ  ERGUN 20873 6 Yazır  Şehit Kamil Büyükbardakçı 1 04.10.2019 04.11.2019 Tehlikenin İzalesi Kararı
22*******12 ŞERİFE KAYMAKÇI 29613 9 Hocacihan Cihan 131 04.10.2019 04.11.2019 Yıkım Kararı
53*******66 FATİH UYSAL 14401 20 Selahattin Eyyubi     10.10.2019 10.11.2019 Yıkım Kararı
44***********38 ALİ ARSLAN   55 Dağdere 25903 6A Yanı 23.06.2020 23.07.2020 Yıkım Kararı
- NEZİR HOCA MAHDUMU NEZİR HOCA OĞULLARINDAN YUSUF ZİYA  412 5 Nişantaş Mehmetçik 29 29.07.2020 29.08.2020  Yıkım Kararı
- NEZİR HOCA MAHDUMU NEZİR HOCA OĞULLARINDAN YUSUF ZİYA  412 5 Nişantaş Akifağa 3 29.07.2020 29.08.2020 Yıkım Kararı
460*****076 NİMET  ZORALI 0 ESKİ 6385 PARSEL ŞEKER Cihat 18 26.08.2020 26.09.2020  
113*****108 ŞAHİN AYHAN   Eski (2956/12) KILINÇARSLAN MERCAN 5 22.09.2020 22.10.2020  
325*****152 HALİL  ÖZAN   Eski 0/5635) KILINÇARSLAN  KOÇUBEY 26 01.10.2020 01.11.2020  
325*****944 ALİME  ÖZAN    Eski 0/5635)  KILINÇARSLAN KOÇUBEY 26 01.10.2020 01.11.2020  
552*****248 OSMAN  ALPTEKİN   Eski (2877/13)  SELÇUK HAMZALAR SOKAK 23 01.10.2020 01.11.2020  
102*****846 HÜSNÜ YENİLMEZ  254 1 TATKÖY 16480 2 08.10.2020 08.11.2020  
524*****520 ESMA  GÖNEN  254 1 TATKÖY 16480 2  08.10.2020 08.11.2020  
102*****772 ALİYE YENİLMEZ 254 1 TATKÖY 16480 2 08.10.2020 08.11.2020  
206*****200 DÖNE ERBAY   Eski (2877/20) SELÇUK  ORTAPINAR SOKAK 15 15.10.2020  15.11.2020  
206*****418  SELAHADDİN  ERBAY   Eski (2877/20)  SELÇUK  ORTAPINAR SOKAK  15 15.10.2020  15.11.2020  
504******502  MEVLÜT EREN 20512  HOCACİHAN MANTAR 13  23.11.2020  23.12.2020 Yıkım Kararı
386*****588 HATİCE CAN 3525 45 ESENLER DUVARCI 8 27.01.2021 27.01.2022 Yıkım Kararı
406*****120 GÜLCAN CAN 3525 45 ESENLER DUVARCI 8 27.01.2021 27.01.2022 Yıkım Kararı
  VEYSEL KOCAMAN 113  11 KÜÇÜKMUHSİNE 205113 Sokak    17.05.2021  17.06.2021  Yıkım Kararı
186*****494 FATMA KOCAMAN 113 12
KÜÇÜKMUHSİNE
 
205113 Sokak   17.05.2021 17.06.2021 Yıkım Kararı

 

 


Son Duyurular