İLAN

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

                 İlçemiz Sille Mahallesinde 26 J 1-4 imar paftalarına isabet eden 29229 ada 2 ve 3 nolu parseller, 29230 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller, 29231 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 29232 ada 1 ve 3 nolu parseller, 16356 ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 ve 12 nolu parseller, 17591 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu parseller, 17594 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nolu parsellerde S.370 Nolu Düzenleme Sahası adı altında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması için düzenleme yapılıp, Encümenimizin 06/02/2020 tarih ve 301 sayılı kararı ile onanmıştır.

                Parselasyon planı, özet, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemizin 2. katında 29 /06/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

                Keyfiyet ilan olunur.


Son Duyurular