Mayıs 2017 Meclis Gündemi.


1- Belediyemizin 2016 Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.
2- Mülkiyeti Belediyemize ait Dikilitaş Mahallesi 16783 ada 1 parsel nolu gayrimenkulün satışı, kat karşılığı verilmesi veya trampalarda kullanılması talebinin görüşülmesi.
3- Belediyemiz Selçuki Hatun Mahalle Konağının zemin katının “İlk Adım Ebe ve Gebe Okulu Projesi” için Halk Sağlığı Müdürlüğüne tahsisi talebinin görüşülmesi.
4- Tapunun Sille Mahallesi, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 23.09.2016 tarih ve 995 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi.
5- Tapunun Sille Mahallesi, M28-B09-A-3-C (23 H I) pafta, 29479 ada 9 parselle ile ilgili plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
6- Tapunun Sille Mahallesi, M29-A06-A-1-D (24 M I) pafta, 19090 ada 1 parselle ile ilgili plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
7- Tapunun Sille Mahallesi, M28-B05-D-3-A (26 K IV) pafta, 14408 ada 13 ve 14 parsellerle ile ilgili plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
8- Tapunun Dumlupınar Mahallesi, M29-A06-A-4-D (23 M I) pafta, 13545 ada ve çevresi ile ilgili plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
9- Tapunun Sille Mahallesi, M28-B10-A-3-D (23 K I) pafta, 18474 ada 6 parselle ile ilgili plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
10- Tapunun Yazır Mahallesi, M28-B05-C-2-C (27 L III) pafta, 17113 ada 2-3, 17119 ada 4, 20414 ada 2-3, 20415 ada 1, 20416 ada 1-2, 22791 ada 2, 18038 ada 6, 20422 ada 1-2-3-4, 20423 ad 1 ve 22781 ada 1 parsellerle ile ilgili plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
11- Meram Elektrik Dağıtım A.Ş'nin 16.03.2017 tarih ve 10220 sayılı yazısına istinaden, İlçemizin muhtelif yerlerinde 2 adet trafo planlanması ile ilgili plan tadilatı talebinin görüşülmesi.


SİM
Kent Konseyi
SEDEP
Sille
Gevale Kalesi
Selçuklu Çocuk
Konya Okuyor
Bunun Adı Aşk
Belediyespor
Kelebek Bahçesi
SOBE
Gençlik Meclisi