Mart 2017 Meclis Gündemi1-Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre kadro ihdas talebinin
görüşülmesi.
2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yönetmelik Değişikliği talebinin görüşülmesi.
3-Özel Kalem Müdürlüğü Yönetmelik Değişikliği talebinin görüşülmesi.
4-Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmelik Değişikliği talebinin görüşülmesi.
5-Teftiş Kurulu Müdürlüğü Yönetmelik Değişikliği talebinin görüşülmesi.
6-Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yönetmelik Değişikliği talebinin görüşülmesi.
7-İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Yönetmelik Değişikliği talebinin görüşülmesi.
8-Tesisler Müdürlüğü Yönetmelik Değişiklik talebinin görüşülmesi.
9-Konya/Tuzlukçu ilçesi Merkez Camii Dernek Başkanlığının Belediyemizden inşaat
malzemesi, elektrik, ses düzeni ve tefrişat malzemeleri talebinin görüşülmesi.
10-İnsan ve Medeniyet Hareketi Konya Derneğinin Belediyemizden, yurt binalarının bakımı
ile ilgili elektrik, doğalgaz, kalorifer, çatı, kapı-pencere, zemin kaplama v.b. yapımı için
yardım talebinin görüşülmesi.
11-İlçemiz Binkonutlar Mahallesi Hisarkule Sokak No:6’da bulunan yerin Hz. Ebubekir
Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğine tahsis edilmesi ve Belediye Başkanına protokol yetkisi
verilmesi talebinin görüşülmesi.
12-Belediye Başkanlığımız iştiraki olan Selçuklu Kent Hizmetleri A.Ş’ye Belediyemiz
kefaleti ile Türkiye Vakıflar Bankası Anonim Ortaklığı Konya Şubesinden 500.000,00 Türk
Lirası teminat mektubu limiti oluşturulması talebinin görüşülmesi.
13-Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Büyükkayacık Mahallesi 30064 ada 3 nolu parsele
Belediyemizce açık suni çim saha yapılması ve protokol yapmak için Belediye Başkanına
yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
14-Tepekent Mahallesinin üç (3) ayrı mahalle olarak tekrar yapılandırılması talebinin
görüşülmesi.
15-Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-A-1-B ve M28-B-10-A-2-A paftalara isabet eden
alanda Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 200 sayılı Meclis kararıyla
onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
16-Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B-15-A-1-B ve M28-B-15-A-1-A paftalara isabet
eden alanda Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 213 sayılı Meclis
kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
17-Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 18.01.2017 tarih ve 1134 sayılı yazısına
istinaden, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 02.12.2016 tarih ve 1227 sayılı meclis
kararıyla onaylanan plana askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi talebinin
görüşülmesi.


SİM
Kent Konseyi
SEDEP
Sille
Gevale Kalesi
Selçuklu Çocuk
Konya Okuyor
Bunun Adı Aşk
Belediyespor
Kelebek Bahçesi
SOBE
Gençlik Meclisi