02.01.2017 Meclis Gündemi1- Denetim Komisyonu seçimi, komisyonda çalıştırılacak uzman kişi, gün sayısı ve ödenecek ücretin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
2- Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre kadro ihdas talebinin görüşülmesi.
3- Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre dolu kadro derece değişiklik talebinin görüşülmesi.
4- 2017 Yılında Zabıta personeline ödenecek fazla mesai ücreti belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
5- Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmesiyle çalışan sözleşmeli personellere 2017 yılında ödenecek net ücretin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
6- Belediyemiz geçici işçi statüsünde çalışan 5 adet personelin pozisyonlarının 2017 yılı için vize edilmesi talebinin görüşülmesi.
7- Mülkiyeti Belediyemize ait 13549 ada 18 parsel üzerinde bulunan binanın zemin katının, Milli Emlak Müdürlüğü ile takas işlemi tamamlanıncaya kadar Konya Halk Sağlığı Müdürlüğüne Aile Sağlığı Merkezi olarak tahsis edilmesi ve protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
8- Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Sille Mahallesi 22175 ada 21 parselin satış, kat karşılığı verilmesi veya trampalarda kullanılması talebinin görüşülmesi.
9- Mülkiyeti Belediyemize ait Sille Mahallesi 20696 ada 1 parselin cami yapılmak üzere İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
10- Belediyemiz Aydınlık Evler Yaşam Merkezinin giriş katının, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne kiralanması talebinin görüşülmesi.
11- Fen İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğinin görüşülmesi.
12- Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2012 tarih ve 170 sayılı kararıyla onaylanan çap verilmeyecek alan ile ilgili yapılaşma yasağının kısmen kaldırılması ile ilgili plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
13- Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-D-3-A pafta, 15494 ada 4 parsel ile ilgili plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
14- Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 20.12.2016 tarih ve 14372768 sayılı yazısına istinaden, Tapunun Hacıkaymak Mahallesi, M28-B-15-B-4-A pafta, 28834 ada 7 parsel ve çevresi ile ilgili plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
15- Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/10/2016 tarih ve 1062 sayılı kararı ile onaylanan plana askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi.
16- Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-10-B-3-C pafta, 13624 ada 4449 parsel ile ilgili plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
17- Tapunun Sille Mahallesi, M28-B-05-C-1-D pafta, 15822 ada 6 parsel ile ilgili plan tadilatı talebinin görüşülmesi.
18- Tapunun Yeni Selçuk Mahallesi, M28-B-15-A-4-C pafta, 28932 ada 5 parsel ile ilgili plan tadilatı talebinin görüşülmesi.


SİM
Kent Konseyi
SEDEP
Sille
Gevale Kalesi
Selçuklu Çocuk
Konya Okuyor
Bunun Adı Aşk
Belediyespor
Kelebek Bahçesi
SOBE
Gençlik Meclisi